Här har vi samlat information om grantier och reklmation vid köp av matkvarn.

Garanti

Som kund hos dinmatkvarn.se har du omfattande rättigheter och skydd genom den svenska köp- och konsumentlagstiftningen, framför allt Distans- och hemförsäljningslagen.
Till de lagar som reglerar förhållandet mellan köpare och säljare, i verksamhet som dinmatkvarn.se, hör exempelvis även Konsumentköplagen (när köparen är konsument) och Köplagen (när köparen genomför köpet i egenskap av näringsidkare).