En matkvarn ger färre extra kostnader och transporter

Stockholms stad tillåter sedan 2008 installation av matkvarnar för enskilda hushåll.

Enskilda hushåll behöver inte göra någon anmälan eller registrering av innehav och man behöver inte heller något tillstånd från Stockholm Vatten för att installera en avfallskvarn. Om du har för avsikt att installera en avfallskvarn och din fastighet ingår i en VA-samfällighet så bör du kontakta din styrelse. Det tillkommer ingen extra avgift på VA-fakturan om man installerar en avfallskvarn och det går inte heller att söka bidrag eller ersättning från Stockholm Vatten för en sådan installation.

Cirka 40 % av hushållssoporna räknar vi med är matavfall. Installerar du och använder en matavfallskvarn minskar mängden avfall i ditt kärl. Med mindre sopor kan du ha glesare sophämtning samtidigt som vikten blir lägre på sopkärlet. På så sätt får du en lägre avgift för sophämtningen. Bra att veta är att du som har en matavfallskvarn installerad kan ansöka om att få dina sopor hämtade var 4:e vecka. Ansök via blanketten Intyg om matavfallskvarn > och ansökan om 4 veckors hämtning och bifoga ett intyg på att du har en kvarn installerad.

Matavfallskvarn är bekvämt och enkelt och man behöver inte gå till soprummet med sitt matavfall. En annan positiv effekt är att man minskar behovet av avfallstransporter och avfallshantering. Genom att sortera ut matresterna för matavfallsinsamling eller till matavfallskvarn bidrar man till ökad biogasproduktion. Biogas en av de renaste källorna för fordonsbränsle.

Här kan du läsa mer på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida >

Var förberedd inför nya lagar

Från 1 januari 2023 blir det krav i bl.a Stockholm på hantering av matavfall.  Läs mer >

En matkvarn ger färre extra kostnader och transporter

Reducera klimatpåverkan och spara in pengar på extra transporter och rengöring av nya kärl.  Läs mer >

Tyst matkvarn och enkelt ingrepp

Vår matkvarn är unik med fjärrkontroll och tar cirka en timme att installera.  Läs mer >

BESTÄLL HÄR >