Grev Turegatan 8

WOW!
Jag kan inte annat än att starkt rekommendera Dinmatkvarn.se.
I vår förening har vi bestämt att alltid vara i framkant när det gäller både miljö och ny teknik
som kan underlätta för de boende i huset.
Vi började titta på matavfallskvarnar för att minska våra hushållssopor, bli av med de
illaluktande kärlen för matavfall men även frigöra yta i miljörummet. Jag bestämde mig till
slut för att kontakta Din Matkvarn i Stockholm AB, efter att ha gjort en grundlig research på
marknaden. Jag fick snabbt svar från dem och de erbjöd sig att komma ut och presentera
produkten Spinner-PRO, som de tänkte skulle passa vårt behov.
De kunde på ett bra och ärligt sätt svara på mina frågor och erbjöd även att vi skulle få
prova en deras kvarnar under 1 månad, för att därigenom kunna utvärdera den.
Genom en smidig och enkel installation blev avfallskvarnen med den trådlösa fjärrkontrollen
en succé. När vi sedan insåg hur enkel den var att använda samt att den verkligen skulle
uppfylla alla våra krav och förväntningar, beslöt styrelsen enhälligt att beställa en kvarn till
samtliga vår 61 lägenheter, som alla bekostades av föreningen mot att samtliga
lägenhetsinnehavare betalade installation, vilket samtliga sa ja till att betala.
Efter att styrelsen gjort beställningen påbörjades installation strax därefter. Installationen
har varit mycket uppskattad men även utförts exemplariskt.
Vi har nu haft avfallskvarnarna i drift i drygt 6 månader och de fungerar över förväntan. Vi
har minskat volymen hushållssopor med 70% och därigenom halverat kostnaden. Avtalet för
matavfall är uppsagt, vilket resulterade i att den dåliga lukten är helt borta och vi har med
plats i miljörummet.
Jag vill därför avslutningsvis för vår förenings räkning, ge Din Matkvarn i Stockholm AB mina
största och bästa rekommendationer.

Stockholm den 15 mars 2022
Med bästa hälsningar
Brf Ture 8 gm
Nils Bengtsberg, Ordförande

Related Post

Din Matkvarn Stockholm AB, kontakt@dinmatkvarn.se Copyright © 2021