Avfallskvarnen tar hand om ditt matavfall enkelt, snabbt och hygieniskt. Du sköljer ner matavfallet i kvarnen med kallt vatten. Matresterna hamnar på en roterande platta som centrifugerar matresterna mot fastsatta rivningar som sitter i kvarnen, som ett rivjärn.

Allt finfördelas till 1-3 mm små partiklar som sen rinner vidare ner i avloppssystemet till ditt reningsverk. Där tas det omhand för att bli biogas och gödningsmedel.

Alternativt hamnar den rivna massan i en tank som finns i fastigheten eller i närheten. En slamsugbil kommer därefter och tar med avfallet till biogasanläggningen.

Smidigt
Med en matkvarn är det enkelt för alla i familjen att rensa tallriken i diskhon. Matavfallet försvinner sen ner i avloppet och du slipper gå ut med pappåsarna som tar plats under diskhon.
Det som blir kvar är de torra soporna som även gör din soppåse lättare.

Klimatsmart
Ditt matavfall mals ner och tas tillvara på vid reningsverket. Matavfallet separeras från vattnet och skickas till en biogaskammare där man kan utvinna biogas. Biogasen används idag av både personbilar och bussar.

Därefter transporteras matavfallet vidare för att omvandlas till gödningsmedel. Gödningsmedlet kan sen användas av våra bönder för att odla upp mat och blir en del av kretsloppet igen.

Det behövs mindre transporter med sopbilarna för att hämta ditt matavfall i och med att det inte blir lika mycket sopor. Det kan betyd att sopbilen inte behöver komma lika ofta för att tömma soporna hos dig eller att du kan ha ett mindre sopkärl.

Hygieniskt
När allt matavfall direkt mals ner och skickas till reningsverket behöver du inte ha det liggande under diskhon i värmen. Det blir då ingen lukt som drar till sig flugor eller tillväxt av bakterier. Efter att du använt din matkvarn är den ren och det kommer ingen lukt från din diskho.

Ekonomiskt
När ditt matavfall skickas via avloppet betyder det att det blir mindre för sopbilen att hämta. Därför kan villaägare, bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare minska sina kostnader för sophämtningen. Soprummen kan byggas mindre för att de inte behöver ha ett sopkärl för matavfall och för villaägaren kan man ha ett mindre sopkärl för bara de torra soporna. Du kan spara 40 % av kostnaden för sophanteringen om du installerar en matkvarn. I till exempel Stockholm gäller det sedan 2012 viktbaserad avfallstaxa för villor. 2020 höjdes även grundavgiften och hämtningsavgiften blir högre ju oftare ditt sopkärl behöver tömmas. Avgiftsmodellerna skiljer sig mella kommunerna, så hör av dig till din kommun för att ta reda på vad som gäller hos dig och vad du kan göra för att spara in på de fasta kostnaderna hos dig.

En avfallskvarn från Dinmatkvarn.se kan enkelt installeras när du bygger nytt, renoverar köket eller i det kök du har idag.

Det är inte svårt att installera en avfallskvarn från Dinmatkvarn.se, men det behöver göras noggrant och det krävs en del verktyg som du kanske inte har tillgång till.

I vissa regioner kan vi hjälpa dig med att få din avfallskvarn installerad. Om du vill att vi installerar avfallskvarnen så görs det fackmannamässigt, med rätt rör och anslutningar till ett fast pris.

En installation kostar 2.495kr inkl. moms. Röret i din vask behöver vara 90mm (som är standard), det måste finnas ett jordat Eluttag under diskhon och installationen behöver få plats.

Känner du dig osäker på om installationen får plats kan du skicka en bild på diskhon och skåpet under så hjälper vid dig med att bedöma om det finns utrymme och vi uppskattar en totalkostnad för installationen.

Bor du i en region där vi inte har ett avtal med en installatör kan du ta kontakt med en auktoriserad VVS-installatör. Du hittar auktoriserade installatörer på www.sakervatten.se

Har du frågor om att installera en matkvarn är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 010 – 750 05 85 eller mejla till kontakt@dinmatkvarn.se

Viktigt!! Det är inte alla kommuner som tillåter att man installerar en matavfallskvarn. Kontakta din kommun för att se vilka regler som finns. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt behöver du ta reda på om det är tillåtet med en matkvarn i fastigheten och hos kommunen. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller hos dig.

Ditt matavfall gör att bussarna rullar och Sveriges odlingar kan växa!

Matavfallet hamnar i till slut hos reningsverket där det tas tillvara och vattnet åker vidare. Dina matrester hamnar i en kammare där delar av det omvandlas till biogas.

När man har utvunnit biogasen används de rester som finns kvar till att producera gödningsmedel. Gödningsmedlet använder bonden för att göda de grödor du kan köpa i affären. Det är klimatsmart!

Mindre trafik hos dig
Transporten av matavfallet sker ljudlöst (nästan i alla fall) i ditt avloppssystem och det behövs inte hämtas av en stor sopbil.

I och med att det blir mindre för sopbilen att hämta kan det betyda att den inte behöver komma lika ofta. Det blir mindre trafik och mindre buller hemma hos dig.

Närproducerad biogas
Det är dina matrester som blir till biogas och det kan ske på en anläggning i din kommun.

Biogas är ett drivmedel som används i många bussar och det bildar inte sot, innehåller inga tungmetaller eller andra gifter. Du hittar biogasanläggningarna i Sverige på energigas.se.

Vårt mål är att sätta en matkvarn i varje hem.

Tillsammans kan vi nåt dit… och kan vara hos dig inom 48 timmar.

Din Matkvarn Stockholm AB, kontakt@dinmatkvarn.se Copyright © 2021